Informacje o rejestracji

  • W przypadkach zagrożenia życia przyjęcia odbywają się w trybie nagłym bez skierowania.
  • Aby usprawnić przyjęcia w większości przypadków pacjenci mają rozpisane terminy wizyty uwzględniając dzień oraz godziny i minuty, nie dotyczy to przypadków nagłych.
  • Rejestracja odbywa się osobiście a także telefonicznie.
Ogłoszenie

Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowy sposób sprawdzania uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ.
Od 1 stycznia w całej Polsce zgłaszając się do lekarza wystarczy podać numer PESEL i okazać dowód tożsamości. W przypadkach dyskusyjnych można przedstawić inny dokument stwierdzający uprawnienia lub napisać oświadczenie, że takie prawo się posiada. Mieszkańcy województwa Śląskiego PESEL podawać będą z Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i okażą na przykład dowód osobisty.
Więcej informacji na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl.ZASADY UDOSTĘPNIANIA PACJENTOM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest własnością Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
Pacjent ma prawo, na podstawie art. 23.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz.417 z późn. zm.), do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Zakład udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Wniosek należy złożyć w Kancelarii Zakładu lub wysłać na adres:

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy

Dokumentacja medyczna jest udostępniana :
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

Pacjent ponosi koszt sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej.
Koszt sporządzenia kopii określa aktualny cennik Zakładu.
Wysłanie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek zainteresowanego.
W przypadku wysłania dokumentacji pocztą, pacjent pokrywa koszty przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Dokumentacja wysyłana jest przesyłką poleconą, za pobraniem z zastrzeżeniem dostarczenia do rąk własnych adresata.

Koszt pobrania obejmuje:
1. opłatę za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej wg cennika Zakładu
2. opłatę za wysyłkę wg cennika Poczty Polskiej za przesyłkę pobraniową z zastrzeżeniem dostarczenia przesyłki do rąk własnych adresata.